MediReiki®

Förbundet för MediReiki® i Sverige

Böcker

Rekommenderade Reikiböcker på svenska

 

Johansson Annergren, Sofie. (2019). Reiki, omvårdnad och forskning.  Utkommer hösten 2019 medlemmar köper till bättre pris

Johansson Annergren, Sofie. (2019). Reiki i ett vidgat perspektiv.

          

Solkarina. (2011). Reiki naturligt helande och mjuk beröring. 

Solkarina. (2012). Allt om distanskursen.