MediReiki®

Förbundet för MediReiki® i Sverige

Böcker

Rekommenderade Reikiböcker på svenska

Johansson Annergren, Sofie. (2019). Reiki, omvårdnad och forskning.  Köp här

 

Johansson Annergren, Sofie. (2019). Reiki i ett vidgat perspektiv. Köp här

          

Solkarina. (2011). Reiki naturligt helande och mjuk beröring. Köp här

Solkarina. (2012). Allt om distanskursen. Köp här