MediReiki®

Förbundet för MediReiki® i Sverige

Om MediReiki®

MediReiki® är en påbyggnad på den klassiska Japanska Reikin där man utbildas i medveten närvaro, förlusthantering och en kunskap om det etiska samtalet i mötet med människor.  Därmed är MediReiki® ett komplement inom vård och omsorg framtagen för att passa människor i det moderna samhället.

Reiki är en beröringsmetod där man genom Reiki förmedlar en livsnödvändig livsenergi som finns i allt levande. Energi och livskraft som ger dig styrka och vitalitet, det kan visas som livsglädje och ge livet en känsla av mening.

Reiki förebygger och stärker din hälsa. Reiki är djupavslappning och det avslappnade tillståndet ger kroppen en möjlighet att återhämta sig. Studier (Johansson Annergren, 2019) visar på att det kan ge en mental lättnad och ett lugn till de som får Reiki kontinuerligt och därmed reducerar stress.

Vi ser att samhället efterfrågar mer seriös kompetens i etik och bemötande på vetenskaplig grund tillsammans med Reiki.

MediReiki® utövaren får en kompetens i mindfulness och att kunna hålla etiska proffessionella samtal. Tillsammans med Reiki ger  det dig som MediReiki® utövare en kompetens som möter efterfrågan i samhället.

MediReiki® är: