MediReiki®

Förbundet för MediReiki® i Sverige

Styrelsen

Ordförande

Solkarina Hammare

Kassör

Marie Melin

Sekreterare

Kristina Lennartsson

Ledamot

Kirsten Nielsen

Forskningsansvarig

Sofie Johansson Annergren