MediReiki®

Förbundet för MediReiki® i Sverige

Styrelsen

Ordförande

Solkarina solkarina@medireikiforbundet.se

Telefon: 076-8069755

Kassör

Marie Melin marie@medireikiforbundet.se

Sekreterare

Kristina Lennartsson kristina@medireikiforbundet.se

Forskningsansvarig

Sofie Johansson Annergren sofie@medireikiforbundet.se

Ledamot

Kirsten Nielsen

Ansvarig Volontärgrupperna

volontargrupperna@medireikiforbundet.se